Enter your keyword

Cijene i veličine

Cijena svijeća ovisi o njenoj veličini i gramaži kako slijedi;

velicina cijena

Prema Zakonu o PDV-u članak 90 stakva 2 (NN143/14) obveznik nije u sustavu PDV-a, te na navedene cijene nije uračunat PDV.

Napomene: Kod visine svijeće mogu postojati odstupanja u milimetrima jer su sve ručno izrađene.
*Svijeće su rađene prema određenim standardima i kao takve predstavljene, svako odstupanje od standarda (boja, miris, kristal, specijalno energetiziranje) povećava tržišnu vrijednost svijeće za 50%.